Obracarka pojemników z wydmuchem

Obracarka pojemników  z wydmuchem

Obracarka służy do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń w pojemnikach przed ich napełnianiem.

Przenośniki płytowe

Przenośniki płytowe

Przenośniki płytowe służą do transportu poziomego lub do trasportu z małym nachyleniem. 

Przenośniki pionowe

Przenośniki pionowe

Przenośniki pionowe służą do transportu pionowego w obu kierunkach. Na wejściu przenośnik pionowy odbiera pojemniki z...

Magnetyczne przenośniki pionowe

Magnetyczne przenośniki pionowe

Magnetyczne przenośniki pionowe służą do transportu pionowego próżnych blaszanych pojemników z materiałów...

Stół obrotowy

Stół obrotowy

Stół obrotowy służy do transportu oraz częściowej akumulacji poszczególnych pojemników na liniach technologicznych w przemyśle...