Konstrukční návrh, vývoj, testování a realizace potravinářských strojů

 

Projekt Konstrukční návrh, vývoj, testování a realizace potravinářských strojů byl
vytvořen za finanční podpory z rozpočtu MSK ve vyhlášeném dotačním programu Program
na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 ( 07787/2019/RRC ) za spolupráce
s vývojovým centrem IdeaHub z.s. sídlící v Moravskoslezském inovačním centru Ostrava, a.s.

 

Dotace: 140.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Celkové náklady projektu byly ve výši 200.000 Kč.


Cílem projektu byl vývoj jednoúčelového potravinářského zařízení studenty v návaznosti na
projekt ABSOLVENT2 dle přesného zadání a specifikace. Studenti, pod odborným dohledem
mentora, k tomu využívali zázemí prototypové dílny IdeaHUB. Studenti se během své stáže
zabývali návrhy a konstrukci potravinářského zařízení, kde si měli osvojit správný technický
postup při návrhu stroje, dopad kvality tohoto návrhu na náročnost a cenu výroby, vyzkoušet
si různé druhy konstrukčních směrů a osvojit si správné návyky při designu stroje.
Studenti při návrhu intenzivně využívali profesionální CAD software pro tvorbu 3D dat a pro
tvorbu výkresové dokumentace strojírenských dílů a sestav, čímž si osvojili správné návyky
při vytváření a správě těchto modelů. Správnost svých navržených dat si poté sami ověřili při
výrobě a sestavování prototypů zařízení a jeho částí a ihned mohli vidět vliv svého návrhu na
výsledný výrobek.


Naše firma při vývoji tohoto stroje veškeré kroky a postupy konzultovala jak s mentorem, tak
i se samotnými studenty. Správný postup a zkušenosti při vývoji a konstrukci takovýchto
strojů jsme tak mohli přímo předat studentům.
Výsledkem tohoto projektu byla výroba zcela jedinečného funkčního stroje k dalšímu
zpracování sýrařských výrobků, který jsme poté předvedli konečnému zadavateli zakázky.


Práce na projektu byly ukončeny dne 30.5.2020.