Vývoj a výroba antikorových strojov a zariadení pre potravinársky priemysel

Informácie o firme Strojírenský vývoj a výroba s.r.o.

Hlavným výrobným programom sú antikorové stroje pre potravinársky priemysel. Pre spracovateľské firmy ponúkame široký sortiment dopravných a manipulačných systémov pre obaly a surovinu. V oblasti prania a čistenia suroviny to sú rôzne typy antikorových práčok, umývacích vaní a bubnov. Ďalej ponúkame rezacie stroje na delenie suroviny a zariadenia na plnenie suroviny do obalov.

Priamy kontakt technického a výrobného úseku umožňuje rýchlo reagovať na vzniknuté požiadavky zákazníkov. Návrhy technologických liniek spracované v programe SolidWorks ponúkajú dokonalú predstavu o rozmiestnení jednotlivých strojov vo výrobných halách. Spracovanie výrobnej dokumentácie v 3D umožňuje otestovať navrhnutý výrobok v reálnych prevádzkových podmienkach skôr, než je odoslaný do výroby.

Poskytované službyKonštrukčná činnosť, výroba

  • Vývoj a výroba nových strojov
  • Konštrukčné návrhy nových technologických celkov
  • Konštrukčné návrhy úprav jestvujúcich výrobných liniek
  • Rekonštrukcie, opravy a modernizácie jestvujúcich strojových zariadení
  • Spracovanie výrobnej výkresovej dokumentácie

Služby a servis

  • Inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky
  • Prevádzkové skúšky
  • Zaškolenie obsluhy
  • Dodávky náhradných dielov
  • Záručné a pozáručné opravy