Informácie o spoločnosti Strojírenský vývoj a výroba s.r.o.

Hlavným výrobným programom sú antikorové stroje pre potravinársky priemysel. Priamy kontakt technického a výrobného úseku umožňuje rýchlo reagovať na vzniknuté požiadavky zákazníkov. Návrhy technologických liniek spracované v programe SolidWorks ponúkajú dokonalú predstavu o rozmiestnení jednotlivých strojov vo výrobných halách. Spracovanie výrobnej dokumentácie v 3D umožňuje otestovať navrhnutý výrobok v reálnych prevádzkových podmienkach skôr, než je odoslaný do výroby.

Pre spracovateľské firmy ponúkame široký sortiment dopravných a manipulačných systémov pre obaly a surovinu. V oblasti prania a čistenia suroviny to sú rôzne typy antikorových práčok, umývacích vaní a bubnov. Ďalej ponúkame rezacie stroje na delenie suroviny a zariadenia na plnenie suroviny do obalov.

História firmy

Súkromná spoločnosť Strojírenský vývoj, s. r. o., bola založená v roku 1996. Od roku 2007 sa firma zaoberá výhradne vývojom nových strojných zariadení. V roku 2007 bola založená spoločnosť Strojírenský vývoj a výroba, s. r. o., v ktorej sa vyrábajú stroje podľa požiadaviek zákazníkov a tiež prototypy strojov, ktoré vyvíja Strojírenský vývoj, s. r. o.

Zavádzame nové technológie do praxe

Medzi zákazkové stroje, ktoré boli vyvinuté našou firmou, patria predovšetkým obracač pohárov s výfukom, znášací dopravník, zvislý magnetický dopravník alebo plniaci kruhový stôl. Tieto stroje pracujú vo výrobných linkách spoľahlivo už mnoho rokov. Pre ostatné odvetvia priemyslu uvádzame napríklad automatickú strunovú pílu na výrobu PIPO pre firmu ROCKWOOL, a. s., alebo polepovací stôl na lepenie AL fólie na PIPO.

V oblasti vývoja spolupracujeme s výskumným Zdravotným ústavom v Ostrave (Česká republika). Podieľali sme sa na vývoji patentovanej technológie CMD (Copper Mediated Destruction), ktorá dokáže likvidovať jedovaté látky. V rámci tohto projektu sme sa zúčastnili skúšobnej prevádzky zariadení v Jaworzne (Poľsko). Vzhľadom na úspešnosť dosiahnutých výsledkov sa teraz pripravujeme na ďalšie projekty.